Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning innebär förvaltning och underhåll av fastigheter och kan utföras av såväl fastighetsägaren själv, på entreprenad eller av fastighetsbolag. Inom fastighetsförvaltning ingår teknisk förvaltning, service, ekonomisk förvaltning och energitjänster. Syftet är att bostadsrättsföreningen ska vara hälsosam och samtliga människor i föreningen ska känna sig trygga och bekväma.

Teknisk förvaltning ser till att fastigheten mår bra genom att säkerställa trygghet och hållbar miljö. Teknisk förvaltning täcker det mesta inom teknik- och säkerhetssektorn i en BRF. Här nedan listas exempel på områden inom teknisk förvaltning:

 • Skadehantering – exempel vatten, brand, besiktning, reglering och återställning.
 • Uppsägningsavtal
 • Upphandling förvaltningstjänster – exempel lokalvård, markskötsel och hiss.
 • Störningsärenden
 • Felanmälan & ärendehantering
 • Systematiskt brandskydd
 • Myndighetskontroller
 • Energi & drift – exempel energikostnader, OVK, besiktning värmecentraler och driftoptimering
 • Underhållsplan och tillhörande planering
 • Projektledning
 • Besiktningar

Fastighetsservice säkerställer all fastighetsrelaterad funktion; från utemiljön till tekniska installationer. Varje bostadsrättsförening ansvarar för god fastighetsservice, däremot hjälper fastighetsförvaltare till med regelbunden tillsyn för att främja långsiktig trivsel. Inom fastighetsservice ingår också trädgårdstjänster, lokalvård, trädgårdsutveckling och fastighetsjour.

Ekonomisk förvaltning har givetvis med ekonomin att göra. En förvaltare av fastighetens ekonomi kan vara väldigt förmånligt för att skära ner på onödiga elkostnader eller vattenanvändning exempelvis. Sparande, genomtänkta och effektiva åtgärder görs för att både ekonomin och miljön ska frodas. Vanligtvis innebär ekonomisk förvaltning hjälp med:

 • Löpande ekonomi och bokslut
 • Planering och uppföljning
 • Föreningsservice
 • Överlåtelsehantering och uthyrning
 • Lånehantering

Hos äldre byggnader är det vanligt att ventilationssystemen är slitna och därmed resulterar i dåligt inomhusklimat. Fastighetsförvaltare kan erbjuda hjälp i dessa fall om det innehar sådan kompetens. Tekniska installationer såsom byte av ventilationssystem eller injusteringar måste göras regelbundet i byggnader enligt lagen om OVK. Detta kan göras via olika VVS-företag eller via fastighetsförvaltare. Gemensamt är att OVK måste utföras av en oberoende, certifierad besiktningsman. Inomhusklimatet måste vara bra eftersom vi människor andas in mellan 30-40 kg luft per dygn! Dåligt inomhusklimat orsakar sjukdomar och bestående skador som kan vara livshotande.

OVK besiktning genomförs olika ofta beroende på byggnad och ventilationssystem.