VVS-projektering

vvs-projektering

Just nu ser vi hur allt fler företag inom byggbranschen går mot ett mer digitaliserat tillvägagångssätt. Ett exempel på någon av de digitala programmen är VDC (Virtual Design and Constrcution), detta programmet har bland annat testats i det pågående slussen projektet i Stockholm.

Digitaliseringen inom byggbranschen ställer höga krav på företagen och vilka verktyg de bör använda. Vid vvs-projektering är korrekta beräkningar, samordning och korrekta handlingar mycket viktigt. Digitala verktyg är därför mycket gynnande för oss inom vvs-branschen. Det effektiviserar jobbet markant.

VVS-projektering – Tre tips

Nedan listas tre tips vid VVS-projektering. Vi tar till exempel upp hur du kan spara tid och när du väljer projekteringsverktyg.

Samordning

Det är en mycket viktig del av byggprocessen att har samordning. Det gäller att ha bra kommunikation mellan medkonsulterna och se till att alla discipliner är med på banan. Genom att arbeta i en programvara gör det mycket enklare att samarbeta.

En effektivt programvara är BIM (Building Information Modellering). Med hjälp av BIM blir arbetet mer synkroniserat och företagsamt. Programmet hjälper dig genom planeringsfasen, byggandet och förvaltningen.

Håll koll på kraven

Det är mycket viktigt att ha koll på kraven som beställaren ställer. Som till exempel temperaturer, energiförbrukning, ljud, flöden, ventilation m.m. Det finns en del programvaror som kan utföra beräkningar i ditt system och automatisera de flesta rutinuppgifter.

Det underlättar också att ha någon sorts produktdatabas där produktmodeller med korrekta mått och teknisk data finns. Med sådan information lätt till hands gör till exempel arbetet kring ljudnivå, värme, kyla och tryckfall lättare.

Korrekta handlingar

Det är av stor vikt att dina handlingar är korrekta innan de lämnas vidare. Med hjälp av rätt digitala verktyg kan fel i projektmodellerna snabbt lokaliseras. Med ett tillförlitligt program behöver inte arbetarna konstant hålla koll på projektmodellen vilket spara tid.

Som du kanske märker är det mycket viktigt att hänga med i digitaliseringen om du vill kunna vara med och konkurrera i branschen.